محمد خداپرستی دهبنه

پنج شنبه 2 آبان 1398





نام: محمد خداپرستی دهبنه
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: کامپیوتر
مرتبه علمی: مربی


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:

 
سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به محمد خداپرستی دهبنه می‌باشد.